"رقص مستانه" بنان آلبوم شد

غلامحسین بنان در اردیبهشت 1290 شمسی در محله زرگنده تهران به دنیا آمد. محیط خانوادگی او برای آشنایی با موسیقی مساعد بود زیرا پدرش کریم خان بنان الدوله نوری صدایی خوش داشت و آواز می خواند. مادرش شرف السلطنه (دختر محمد تقی میرزا رکن الدوله، برادر ناصرالدین شاه) پیانو و خاله‌اش نی می‌نواخت.

خواهران بنان هم نزد مرتضی نی داود مشق تار می‌کردند. او ابتدا نزد مادرش به نواختن ارگ پرداخت و وقتی نی داود به استعداد و علاقه اش پی برد اولین دروس آواز را در یازدهسالگی با او کار کرد.

بنان در چنین محیطی بالید تا اینکه بعدها نزد میرزا طاهر رسایی(ضیاء الذاکرین) از روضه‌خوان‌های مطلع به ردیف و همچنین ناصر سیف، فرزند سیف الذاکرین خواننده منبری، تلمذ کرد و نکته‌ها آموخت.

/ 1 نظر / 15 بازدید