کتاب

اقتصاد موسیقی

نوسنده: دکتر محمد رضا آزاده فر

بخش اول این کتاب به تولید آثار موسیقی اختصاص دارد و در فصل های مختلف به موضوعاتی مانند پرورش هنرمند و اثر هنری، آماده سازی اثر، پیش تولید، ضبط اثر و ترکیب و نهایی سازی پرداخته شده است.

همچنین در دیگر فصل های های این کتاب موضوعاتی همچون عرضه آثار هنری، نقش بازار در تجارت موسیقی، نقش رادیو در صنعت موسیقی، اطلاع رسانی و خبر سازی، تبلیغات مستقیم در صنعت موسیقی و توزیع و فروش محصولات موسیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم، چهارم و پنجم کتاب "اقتصاد موسیقی" نیز به مقوله های ساختار صنعت موسیقی در ایران، قوانین و فرهنگ اختصاص دارد.

نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

منبع سایت رسمی خانه موسیقی

/ 0 نظر / 19 بازدید