آلبوم موسیقی"رقص مستانه" با موضوع مروری بر ترانه‌های بنان به آهنگسازی نصرالله زرین‌پنجه توسط موسسه فرهنگی ماهور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی "رقص زمستانه" در 17 قطعه موسیقی منتشر است که نخستین قطعه از این مجموعه تصنیف "پرتو محبت" در آواز دشتی نام دارد.

این آلبوم موسیقی با ساز و آواز شروه و با ضربی اوج، مقدمه تصنیف "گذشته من"، تصنیف "گذشته من"، مقدمه تصنیف "نسیم آشنایی" در دستگاه سه گاه، تصنیف "نسیم آشنایی" در دستگاه سه گاه، تصنیف "از یادرفته" تصنیف " از یاد رفته"، تصنیف "رقص مستانه" در آواز بیات اصفهان ادامه پیدا می‌کند.

قطعه پایانی از این آلبوم موسیقی به اجرای ساز و آواز و تصنیف "رقص مستانه" اختصاص دارد.همچنین مجموع ترانه‌های موجود در این قطعات از ابوالقاسم حالت، فروغی بسطامی، حسین شاه زیدی، بیژن ترقی، رهی معیری و عبدالله الفت است.


ادامه مطلب ...