آلبوم موسیقی"رقص مستانه" با موضوع مروری بر ترانه‌های بنان به آهنگسازی نصرالله زرین‌پنجه توسط موسسه فرهنگی ماهور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی "رقص زمستانه" در 17 قطعه موسیقی منتشر است که نخستین قطعه از این مجموعه تصنیف "پرتو محبت" در آواز دشتی نام دارد.

این آلبوم موسیقی با ساز و آواز شروه و با ضربی اوج، مقدمه تصنیف "گذشته من"، تصنیف "گذشته من"، مقدمه تصنیف "نسیم آشنایی" در دستگاه سه گاه، تصنیف "نسیم آشنایی" در دستگاه سه گاه، تصنیف "از یادرفته" تصنیف " از یاد رفته"، تصنیف "رقص مستانه" در آواز بیات اصفهان ادامه پیدا می‌کند.

قطعه پایانی از این آلبوم موسیقی به اجرای ساز و آواز و تصنیف "رقص مستانه" اختصاص دارد.همچنین مجموع ترانه‌های موجود در این قطعات از ابوالقاسم حالت، فروغی بسطامی، حسین شاه زیدی، بیژن ترقی، رهی معیری و عبدالله الفت است.


غلامحسین بنان در اردیبهشت 1290 شمسی در محله زرگنده تهران به دنیا آمد. محیط خانوادگی او برای آشنایی با موسیقی مساعد بود زیرا پدرش کریم خان بنان الدوله نوری صدایی خوش داشت و آواز می خواند. مادرش شرف السلطنه (دختر محمد تقی میرزا رکن الدوله، برادر ناصرالدین شاه) پیانو و خاله‌اش نی می‌نواخت.

خواهران بنان هم نزد مرتضی نی داود مشق تار می‌کردند. او ابتدا نزد مادرش به نواختن ارگ پرداخت و وقتی نی داود به استعداد و علاقه اش پی برد اولین دروس آواز را در یازدهسالگی با او کار کرد.

بنان در چنین محیطی بالید تا اینکه بعدها نزد میرزا طاهر رسایی(ضیاء الذاکرین) از روضه‌خوان‌های مطلع به ردیف و همچنین ناصر سیف، فرزند سیف الذاکرین خواننده منبری، تلمذ کرد و نکته‌ها آموخت.