ارکستر بزرگ بادی آرس نوا
 
تاریخ :  13 و 14 تیر 1391
محل برگزاری : تالار وحدت تهران
ساعت : 
قیمت :
 
فروش بلیط ارکستر بزرگ بادی آرس نوا بزودی آغاز می شود

با اجرای قطعات موسیقی فیلم و کارتون و ... به صورت ریمیکس
با تنظیم جدید جاز ، لاتین و پاپ

سرپرست و تنظیم کننده : آرمین قیطاسی
رهبر ارکستر : آرش گوران
مدیر ارکستر : پوریا منوچهری